Rezervace kurtů

Rezervace kurtů probíhá prostřednictvím rezervačního systému na doodle.com. Pro úspěšné vyplnění rezervace se musíte přihlásit. 

Rezervace kurtu č. 1: Kurt č. 1

Rezervace kurtu č. 2: Kurt č. 2

Rezervace kurtu č. 3: